Zestaw VSM

Rozwój przemysłu sprawił, iż potrzebne stały się zmiany w modelach kierowania przedsiębiorstwami oraz pracującymi w nich ludźmi. Lean management to jedna z takich koncepcji. Jej zadaniem jest zmaksymalizowanie efektywności czynności produkcyjnych w określonym zakładzie. Jak łatwo można zgadnąć, zamysł ten wywodzi się z Kraju Kwitnącej Wiśni, znanej z szeroko pojętego minimalizmu. Prekursorem tej metody była firma Toyota. W ramach Lean management mamy do czynienia z minimalizowaniem jakichkolwiek czynności wykonywanych podczas procesu produkcyjnego, a przy tym całkowicie zbędnych. lean płyty Priorytetowym celem lean managment jest więc zmniejszenie marnowania zarówno w odniesieniu do pracy pracowników jak i używanych materiałów. Wdrożenie form działania lean management stwarza możliwość zdobycia takich efektów, jak poprawa produktywności oraz jakości wyrobów. Także stosunki pracownicze w firmie z reguły ulegają poprawie. Jest to związane z lepszą komunikacją. Co ciekawe sposoby działania z obszaru lean management mogą być wdrażane w każdym zakładzie, wszystko jedno z jakiej gałęzi przemysłu bądź usług oraz jakiej rozmiarów. To, co jest priorytetem to umiejętność dokonania weryfikacji, które procesy są niepotrzebne dla firmy.