W dzisiejszych czasach niektóre dzieci rodzą się z wadami rozwojowymi. Niektóre są mniej niektóre bardziej poważne. Musimy diagnozować je