Niemal każdego dnia dokonujemy zakupów. Przeznaczamy na nie mniejsze lub większe pieniądze, które w razie rozbieżności towaru z opisem