Rozwój przemysłu sprawił, iż potrzebne stały się zmiany w modelach kierowania przedsiębiorstwami oraz pracującymi w nich ludźmi. Lean management