Pisanie bloga jest aktualnie wielce znane. Nie raz czynimy to z poczucia bezsensu nieraz w taki sposób zarabiamy, ale