Pisanie bloga jest w tym miejscu nader popularne. Nie raz wytwarzamy to z poczucia bezsensu niekiedy w taki sposób