Pisanie bloga jest współcześnie niezwykle popularne. Nie raz wykonujemy to z poczucia bezsensu od czasu do czasu tak zarabiamy,