delegowanie Archive

praca

Dyrektywa 2014/67/UE – ważne informacje dotyczące delegowania pracowników

Kiedy mamy zamiar delegować swoich pracowników do innych państw w Unii Europejskiej musimy znać prawa jakie nas dotyczą. Jeśli
praca

Delegacja pracownika a przepisy unijne

Chcąc delegować pracowników musimy znać wiele przepisów. Wszystkie te przepisy obowiązują nas w kraju w jakim nasza firma ma