Jeżdżenie po świecie to namiętność. To miłość do świata. To w dodatku ciekawość tego, co jest poza naszym miejscem