Pracownk delegowany – kłopot dla pracodawcy?

Chcąc delegować pracowników musimy znać wiele przepisów. Przepisy te obowiązują nas w kraju w którym nasza firma ma siedzibę i w jakim wiedzie swoją działalność. Kiedy więc delegujemy pracowników na terenie kraju wiążą nas przepisy jakie obowiązują na terenie państwa. O ile jednak planujemy wyjazdy służbowe do innych krajów Unii Europejskiej na dłuższy czas trzeba znać wszelkie istotne przepisy. Jest to niezwykle ważne nie tylko dla pracodawcy ale także dla samego pracownika. By zrozumieć wszystkie istotne zagadnienia z zakresu delegowania wolno skorzystać z organizowanych w tym celów spotkań i kongresów nowa dyrektywa wdrożeniowa w zakresie delegowania. Poruszane są tam wszystkie ważne sprawy jakich pracodawca powinien być świadomy.