Co piszą w gazetach o stolicy Małopolski

Pośród licznych stolic województw w Polsce, Kraków wyróżnia się nie tylko w temacie sztuki i rozrywki, ale też na licznych odmiennych obszarach. Staje się regionem otwartym do życia. Zmiany, jakie dokonały się w mieście w ostatnich okresach dają poczucie, że Kraków naprawdę pnie się w górę.
Pozytywne zmiany w mieście.
Co niezłego załatwiono w przeciągu ostatniego czasu? Wielość udogodnień i nowości inwestycyjnych jest ogromna. Bardzo pomogły w tej materii dotacje EU, z których Kraków chętnie korzysta. Szybkie działanie w temacie zdobywania dotacji sprawiły, że gmina rozwinęła się o nowe węzły komunikacyjne, ekologiczne autobusy komunikacji miejskiej, i ciekawe obiekty użyteczności publicznej.
Szerokie zmiany nie są widoczne dla typowego Krakusa. Nie oznacza to natomiast, że nie istnieją. Zwykle nie interesują nas fakty, które nie są bezpośrednio z naszymi potrzebami związane. Przeciętnemu obywatelowi Krakowa wydaje się, że w mieście zbyt mało się robi. Natomiast miasto rozrasta się w każdym kierunku. Usprawnienia w zakresie zarządzania śmieciami, tworzeniu i unowocześnianiu sieci kanalizacyjnej, budowa filtrów akustycznych to tylko niektóre zmiany, jakie pozwalają nam lepiej i wygodniej funkcjonować. Kraków zmienia się również pod kątem możliwości rozrywkowych. Moc Krakowa rośnie za pomocą takich obiektów jak: centrum konferencyjne ICE lub rewitalizacja Huty. takie miejsca przyciągają gości z innych miast do przyjazdu.
Rozpoczynane za pomocą zarządu miasta plany nie obejmują tylko ścisłego centrum Krakowa, ale również są połączone z pełnym regionem. Wobec tego zamiast utyskiwać lecz zobaczyć innowacje w które obrodził Kraków.
Następne lata – o ile uda się zachowania tempa zmian – pozwolą miastu stać się niezwykłą metropolia.
Majchrowski prezydent